CD RORATE

CD RORATE

zpívá Týnská schola
řídí Bohuslav Korejs
na varhany improvizuje Marek Čihař

Zpívá Schola Týnského chrámu pod vedením Bohuslava Korejse, na varhany hraje Marek Čihař.
Nahráno ve dnech 14.--16. července 2002 v opatském kostele kanonie premonstrátů Narození Panny Marie v Želivě.
Hudební režie: Radek Rejšek; zvuková režie, střih a mastering: Aleš Dvořák, studio Kryt, září 2002.

Vzniklo z iniciativy časopisu Varhaník. (c) 2002 Schola Týnského chrámu

1. POSLÁN JEST ARCHANDĚL 4'45  
2. ANTIFONA PŘED RORATE
Prozpěvujmež všichni / Zdrávas Maria / Prozpěvujmež všichni
1'54
3. INTROIT
Mnozí spravedliví / Sstup dolů, Mesiáši / Nebesa vypravují / Sláva Otci i Synu / Sláva, jasnost / Mnozí spravedliví
7'17  
4. KYRIE
Dnes počátek / Všichni věrní křesťané / Všemohúcí Otec / Věkové když / Gabriele Archanděla / Počneš z Ducha Svatého /
4'44
5. Panna myslila / Panna Maria pokorná / Neboj se, Panno Maria / Neboj se, nestrachuj se / Krista porodíš / Blahoslavenná Panno / 3'58
6. Duch svatý / Z výsosti nebeské / Dáť jemu Pán Bůh / Přivolila, uvěřila / Jakž svolila / Radujme se všichni věrní 6'06
7. GRADUALE
Syn Boží z nejvyššího nebe
2'06
8. ALLELUIA
Alleluia / Syna Panny Marie / Od nejvyššího trůnu / Pane Ježíši Kriste
5'02
9. PROSA
Pán Bůh všemohúcí / Anděl k Panně Marii / I všed k Panně čisté / Poslán jest od Boha anděl / Kterážto slyševši / Panna od anděla /
7'36
10. Což jest Bůh uložil / Bůh věčný což uložil / Jakožs uložila / Radostné to Děťátko / Anděl řeč dokoná / Ó přešťastná hodina / 7'15
11. Budiž pochválen / Z milosti tak hojné / Rač to dáti Kriste 2'55
12. PATREM
Otce od věčnosti
3'38
13. SANCTUS
Všemohúcí, žádúcí
1'54
14. POSLÁN JEST OD BOHA ANDĚL 3'12
15. VESELE ZPIEVAJME 2'33
16. VŠICHNI VĚRNÍ KŘESŤANÉ 3'14
17. DOHRA (POSTLUDIUM) 0'58
  Celkový čas: 69'08

 


  Doporučená cena CD je 270,-Kč. CD můžete sehnat v distribuci Karmelitánského nakladatelství.

V roce 2003 k tomuto CD vydalo Karmelitánské nakladatelství také zpěvník Roráte.
Zpěvník Roráte - vydalo Karmelitánské nakladatelství

a doprovody: 


Distributor for forign foreigner: https://cdmusic.cz/


Kontakt

Ivo Kylar, člen sboru