Vítejte na našem webu

Sbor soustavně pracuje od roku 1989. Zformoval se vlastně jako dětský sbor, ale z jeho původních členů jsou dnes dospělí lidé. Sbor tvoří posluchači se zájmem o studium liturgického komorního zpěvu. Seznamují se základními požadavky stylové reprodukce čistě vokálních skladeb, to jest bez nástrojového doprovodu. Tato činnost vyžaduje vytříbený hudební sluch i cit, jak jednotlivců, tak celého sboru. U jednotlivých členů tedy nejde jen o projev muzikálně - pěvecký, ale zároveň i o pohotovou schopnost naslouchání ostatním hlasům.

Sbor založil a do roku 2016 vedl sbormistr prof. Bohuslav Korejs studoval dirigování u prof. Bohumila Špidry a gregoriánský chorál u prof. Miroslava Venhody. Profesionální sborovou praxi získal jako člen Českého pěveckého sboru za působení prof. Jana Kühna.

Dnes sbor vede sbormistryně Markéta Kahoferová, kerá navazuje na práci prof. Bohuslava Korejse.

Hledáme nové zpěváky

  se zájmem o komorní zpěv a cappella, pro liturgii a koncertní činnost do všech hlasových skupin.
Předpokládáme zdravý hlas, znalost not, cit pro komorní zvuk.

Zkoušky probíhají obvykle 1x týdně ve čtvrtek v 18:00 několik týdnů před produkcí dle náročnosti vybraného repertoáru.

Svoláváme mimořádnou valnou hromadu.

V současnosti sbor nejčastěji zpívá v chrámu Matky Boží před Týnem při liturgii.

Další informace, kdy a kde zpíváme apod. naleznete na Facebooku

chrám Matky Boží před Týnem


Kontakt

Ivo Kylar, člen sboru


Týnský chrám

/album/fotogalerie-uvodni-stranka1/tyn-gif1/

——————————